A weboldal használatának feltételei

A WEBOLDAL (A "WEBOLDAL") HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ALAPOSAN A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEIT. EZEK A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK (A "HASZNÁLATI FELTÉTELEK") SZOLGÁLNAK ALAPUL A WEBOLDAL ELÉRÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ. A WEBOLDALT CSAK AKKOR HASZNÁLHATJA, HA EGYETÉRT AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL. HA NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE NYISSA MEG ÉS NE HASZNÁLJA A WEBOLDALT. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉVEL ÉS MEGNYITÁSÁVAL ÖN, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET ("ÖN" VAGY AZ "ÖN SZERVEZETE") KÖTELEZI MAGÁT, HOGY BETARTJA A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

1. A Felhasználó jogosultsága


A weboldalt az Office Store Bt. nyújtja, és csak az irányadó jog alapján nagykorú és cselekvőképes személyek és jogalanyok számára áll rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelő személyek és szervezetek részére a weboldal használata nem megengedett.

2. A használati feltételek hatálya


E használati feltételek a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szoftver és szolgáltatás (együttesen: "Szolgáltatások") Felhasználó általi használatára vonatkoznak a külön megállapodás tárgyát képező szolgáltatások kivételével. Külön feltételek vagy megállapodások vonatkozhatnak a Felhasználónak a weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások és egyéb cikkek felhasználására  ("Szolgáltatási szerződés(ek)"). Minden ilyen szolgáltatási szerződés a vonatkozó szolgáltatást kíséri, vagy pedig a vonatkozó szolgáltatással együtt, illetve az ahhoz kapcsolódó hivatkozásokon át jelenik meg.

3. Módosítások


Az Office Store Bt. bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti e használati feltételeket. Ha a Felhasználó a használati feltételek bármely változása után tovább használja a weboldalt, az a változások elfogadását jelenti. A weboldal bármely vonatkozása az Office Store Bt. szabad belátása szerint, értesítés nélkül megváltoztatható, kiegészíthető, törölhető vagy frissíthető. Az Office Store Bt. szabad belátása szerint megváltoztathatja a weboldalon keresztül nyújtott termékek és szolgáltatások díját, illetve az ingyenesekre díjat vethet ki. Az Office Store Bt. bármikor, szabad belátása szerint jogosult a nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében általános gyakorlat vagy korlátozás megállapítására vagy módosítására.

4. Szolgáltatási feltételek


Az Office Store Bt. által biztosított szolgáltatásokra alkalmazandó szolgáltatási feltételek (a „Szolgáltatási feltételek”) szabályozzák az ilyen szolgáltatások Ön általi, jelen Weboldalon keresztül igénybe vett használatát az egyéb olyan feltételek mellett, amelyek ezen tranzakciókra alkalmazandók a jelen Weboldal Felhasználási feltételek és a Szolgáltatási megállapodás(ok)ban meghatározottak szerint. A Szolgáltatási feltételek ezennel a jelen Felhasználási feltételek részét képezik, ezért a Felhasználási feltételekre vonatkozó minden itt található hivatkozás a lehetséges mértékben a Szolgáltatási feltételeket is magában foglalja.

5. A Weboldalon és a Szolgáltatások útján megadott információk


Az információk a Weboldalon és a Szolgáltatások útján történő megadására a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon vagy a Szolgáltatások útján megadott minden információ pontos és teljes marad, és Ön szükség szerint fenntartja és frissíti ezeket az információkat. Minden olyan személy vonatkozásában, akinek a személyes adatait Ön az Office Store Bt.-nek a Weboldalon és a Szolgáltatások útján adja meg, Ön kijelenti az Office Store Bt.-nek, hogy jogosult ilyen információkat átadni, valamint hogy minden szükséges értesítést megadott és megkapta az azon információk kezeléséhez szükséges összes hozzájárulást, amelyek az Ön által használt Szolgáltatásokhoz szükségesek.

6. Licenc és tulajdonjog


A weboldalhoz és tartalmához ("Tartalom") fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog ("Szellemi tulajdon") kizárólag az Office Store Bt. vagy harmadik személyek tulajdona. A tartalom szerzői és egyéb jogi oltalmat élvez Magyarországon és más országokban is. A weboldal elemei ugyancsak oltalomban részesülnek a kereskedelmi csomagolások oltalmáról, a tisztességtelen versenyről szóló és egyéb jogszabályok alapján, és előfordulhat, hogy azok részben vagy egészben nem másolhatók vagy nem utánozhatók. A weboldalon megjelenő valamennyi egyedi grafika, ikon és egyéb elem az Office Store Bt. vagy az Office Store Bt.-nek a jelölések használatára jogot és licencet adó más jogalanyok védjegye, szolgáltatási védjegye vagy oltalomban részesülő kereskedelmi csomagolása ("Jelölések"), és azok az Office Store Bt. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatók vagy nem zavarhatók. A Felhasználó a használati feltételekben kifejezett eltérő engedély hiányában az Office Store Bt. vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalon található szellemi tulajdont nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja és nem terjesztheti. A megállapodás kifejezett eltérõ rendelkezése hiányában az Office Store Bt. nem ad a Felhasználónak semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Office Store Bt. vagy harmadik személyek szellemi tulajdona vonatkozásában. Az Office Store Bt. a Felhasználónak korlátozott, személyre szóló, nem átruházható, allicenciába nem adható és visszavonható licencet (felhasználási engedélyt) ad (a) kizárólag a weboldal, a tartalom és a szolgáltatások kizárólag az Office Store Bt. által bemutatott formájában történő elérésére és használatára, valamint (b) az Office Store Bt.-számítógépnek és a weboldalon kínált hálózati szolgáltatásoknak a kizárólag az Office Store Bt. által kifejezetten megengedett módon történő elérésére és használatára. E korlátozott licencen túlmenően az Office Store Bt. a weboldal Felhasználó általi elérésének megengedésével nem ad tovább semmiféle érdekeltséget vagy jogot az Office Store-rendszerek, az Office Store-rendszereken keresztül elérhető információk és adatok (az "Információk") a tartalom, a szolgáltatások, a weboldal vagy az Office Store Bt. más szellemi tulajdona tekintetében. A jogszabályban előírt vagy e megállapodásban kifejezetten előírt mértéken túl a tartalom és/vagy az információk az Office Store Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem fejthetők vissza, nem módosíthatók, nem állíthatók elő, nem tehetők közzé, nem fordíthatók le semmilyen emberi vagy számítógépes nyelvre, nem terjeszthetők semmiféle formában és eszközzel, nem adhatóak el és nem forgalmazhatóak. Az Office Store Bt. kifejezett, erre irányuló engedélye nélkül a Felhasználó tartalmat semmiféle módon nem készíthet, adhat el, kínálhat eladásra, módosíthat, reprodukálhat, jeleníthet meg, adhat elõ nyilvánosan, importálhat, terjeszthet, továbbíthat vagy használhat.


7. A weboldal használatára vonatkozó korlátozások


Az e használati feltételekben lefektetett egyéb korlátozások mellett a felhasználó tudomásul veszi a következőket:
(a) nem másítja meg a weboldalon keresztül továbbított eredetét,
(b) nem helyez el a weboldalon téves vagy félrevezető információkat,
(c) nem használ, illetve nem ér el weboldalon keresztül rendelkezésre álló szolgáltatásokat, információkat, alkalmazásokat vagy szoftvert az Office Store Bt. által kifejezetten nem engedélyezett módon,
(d) nem visz vagy nem tölt fel a weboldalra vírusokat, trójai falovakat, programférgeket, időbombákat vagy más olyan programozási eljárást, aminek célja bármely rendszer, a weboldal vagy az információk megrongálása, zavarása, lehallgatása vagy eltulajdonítása, vagy ami sérti más személyek (alább definiált) szellemi tulajdonjogait,
(e) a weboldal egyes területei csak az Office Store Bt. ügyfelei számára elérhetőek,
(f) nem használhatja vagy érheti el a weboldalt vagy az Office Store -rendszereket vagy -szolgáltatásokat olyan módon, ami az Office Store Bt. kizárólagos megítélése szerint hátrányosan befolyásolja az Office Store -rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal teljesítményét és működését, vagy zavarja az Office Store -rendszerek, -szolgáltatások vagy a weboldal arra felhatalmazott személyek általi elérését,
(g) az Office Store Bt. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat keretet vagy keretezési technikákat a tartalom, az információk bármely részének vagy vonatkozásának elkülönítésére.

8. Hivatkozások


(a) Az oldalon elhelyezett hivatkozások. A weboldalon lehetnek harmadik személyek weboldalaira és forrásaira mutató hivatkozások (együttesen: "Hivatkozott oldalak"). Ezek a hivatkozott oldalak kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálják, és nem minősülnek az ilyen hivatkozott oldalak tartalmának az Office Store Bt. általi jóváhagyásának. Az Office Store Bt. nem jelenti ki, illetve nem szavatolja, hogy a hivatkozott helyeken talált tartalom, szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyes, pontos, megfelelően működik vagy meghatározott minőségű. Az Office Store Bt. nem felel a hivatkozott oldalak elérhetőségéért, azok tartalmáért vagy tevékenységéért. Ha a Felhasználó a hivatkozott oldalak elérése mellett dönt, azt saját kockázatára teszi. Ezen felül a hivatkozott helyek Felhasználó általi használatára a hivatkozott hely alkalmazandó szabályzatai és szerződési feltételei vonatkoznak, beleértve például a hivatkozott oldal adatvédelmi szabályzatát.
(b) Az oldalra mutató hivatkozások. Az Office Store Bt.-vel kötött, külön hivatkozási megállapodás hiányában szigorúan tilos a https://www.officestore.hu oldalra mutató hivatkozások kivételével a weboldal bármely oldalára mutató, egyszerű szöveges hivatkozást elhelyezni. A https://www.officestore.hu oldalra, vagy azon belül elérhető bármely oldalra hivatkozó weboldal vagy egyéb eszköz számára tilos (a) a tartalom megismétlése, (b) a tartalom körül böngésző vagy keretes környezet elhelyezése, (c) bármi módon arra való utalás, hogy az Office Store Bt. vagy leányvállalatai a helyet vagy termékeit jóváhagyták, (d) bármely téves tényállítás, beleértve az Office Store Bt.-vel meglévő kapcsolat, (e) téves információk bemutatása az Office Store Bt. termékeiről vagy szolgáltatásairól, és (f) az Office Store Bt. logójának vagy védjegyének az Office Store Bt. kifejezett írásbeli engedélye hiányában történő felhasználása. A weboldalon lehetnek harmadik személyek weboldalaira és forrásaira mutató hivatkozások (együttesen: "Hivatkozott oldalak"). Ezek a hivatkozott oldalak kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálják, és nem minősülnek az ilyen hivatkozott oldalak tartalmának az Office Store Bt. általi jóváhagyásának. Az Office Store Bt. nem jelenti ki, illetve nem szavatolja, hogy a hivatkozott helyeken talált tartalom, szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyes, pontos, megfelelően működik vagy meghatározott minőségű. Az Office Store Bt. nem felel a hivatkozott oldalak elérhetőségéért, azok tartalmáért vagy tevékenységéért. Ha a Felhasználó a hivatkozott oldalak elérése mellett dönt, azt saját kockázatára teszi. Ezen felül a hivatkozott helyek Felhasználó általi használatára a hivatkozott hely alkalmazandó szabályzatai és szerződési feltételei vonatkoznak, beleértve például a hivatkozott oldal adatvédelmi szabályzatát.

9. Az oldalra küldött anyagok


Az Office Store Bt. a weboldalon keresztül nem fogad új szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozóan semmiféle ötletet, koncepciót vagy technikát ("Észrevételek").  Amennyiben az Office Store Bt. ilyen észrevételeket kap, a Felhasználó elismeri, hogy (a) azok nem minősülnek bizalmas vagy szabadalmi védelmet élvező információknak, (b) az Office Store Bt. és leányvállalatai nem kötelesek az ilyen információ titokban tartására, valamint (c) az Office Store Bt. az általa megválasztott bármely módon korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, egész világra kiterjedő, szerzőijogdíj-fizetés nélküli felhasználási, közlési, másolási, közzétételi, megjelenítési, forgalmazási és hasznosítási jogot szerez az ilyen észrevételek tekintetében. 

10. Felmondás


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Office Store Bt. szabad belátása szerint, bármikor, bármely okból vagy ok nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti a weboldal, az Office Store -rendszerek, -információk, -szolgáltatások és -tartalom Felhasználó általi használatát, még akkor is, ha az elérés és a használat másoknak továbbra is engedélyezett lesz.  Az Office Store Bt. általi ilyen felfüggesztés vagy felmondás esetén a Felhasználónak azonnal (a) abba kell hagynia a weboldal használatát, illetve (b) meg kell semmisítenie a tartalom bármely részéről a Felhasználó által készített másolatokat.  Az ilyen felmondás, felfüggesztés vagy törlés után a weboldal, az Office Store -rendszerek, az információk vagy szolgáltatások elérése a magántulajdon elleni támadásnak minősül.  A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az Office Store Bt. nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik személyek irányába a weboldal, az Office Store -rendszerek, az információk és/vagy szolgáltatások Felhasználó általi elérésének felmondásáért vagy felfüggesztéséért.

11. Szavatosság elhárítása


AZ OFFICE STORE BT. NEM TESZ KIJELENTÉST A WEBOLDAL, AZ OFFICE STORE -RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ -INFORMÁCIÓK VAGY A -TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EREDMÉNY TEKINTETÉBEN.  A WEBOLDAL HASZNÁLATA A FELHASZÁLÓ SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.
A WEBOLDAL, AZ OFFICE STORE -RENDSZEREK, A -SZOLGÁLTATÁSOK, AZ -INFORMÁCIÓK VAGY A -TARTALOM SZOLGÁLTATÁSA "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" TÖRTÉNIK.  AZ OFFICE STORE BT. ÉS LICENCADÓI, ILLETVE SZÁLLÍTÓI A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, LEGYEN SZÓ AKÁR KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGRÓL, BELEÉRTVE PÉLDÁUL A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE ÉS VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.  AZ OFFICE STORE BT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, LICENCADÓI ÉS SZÁLLÍTÓI NEM JELENTIK KI ÉS NEM SZAVATOLJÁK, HOGY A WEBOLDALON VAGY AZ OFFICE STORE -RENDSZEREKEN VAGY AZOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT TARTALOM, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSAK, TELJESEK, BIZTONSÁGOSAK VAGY IDŐSZERŰEK.  A WEBOLDALON KERESZTÜL A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERZETT EGY INFORMÁCIÓ SEM KÉPEZ AZ OFFICE STORE BT. ÁLTAL E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN KI NEM JELENTETT SZAVATOSSÁGOT. NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHETSÉGES A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY E SZAKASZ KORLÁTOZÁSAI ÉS KIZÁRÁSAI A FELHASZNÁLÓRA NEM VONATKOZNAK.  AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ FOGYASZTÓKÉNT JÁR EL, EZEK A RENDELKEZÉSEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK AZOKAT A JOGSZABÁLYI JOGOKAT, AMELYEKRŐL NEM MONDHAT LE. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELISMERI, HOGY AZ E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN SZEREPLŐ FELELŐSSÉGI ÉS A SZAVATOSSÁGI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK MÉLTÁNYOSAK ÉS ÉSSZERŰEK.

12. Felelősségkorlátozás


A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ÉS AZ OFFICE STORE BT. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉNEK EGYÉBKÉNT TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN AZ OFFICE STORE BT. CSAK A TÉNYLEGES KÁRÉRT FELEL. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ OFFICE STORE BT., LICENCADÓI, SZÁLLÍTÓI VAGY A WEBOLDALON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK SEMMI ESETRE NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZON ALKALOMSZERŰ, KÖZVETETT, BÜNTETÉS JELLEGŰ, SZANKCIÓ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT VAGY A WEBOLDAL, AZ OFFICE STORE -RENDSZEREK, AZ INFORMÁCIÓK, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁSRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ ADATVESZTÉSBŐL VAGY ÜZEMSZÜNETBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ OFFICE STORE BT.-T TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.  A JOGSZABÁLYBAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA E HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN BIZTOSÍTOTT JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS CSAK A HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN ELŐÍRT JOGORVOSLATOKRA KORLÁTOZÓDNAK. 

13. Az exportkorlátozásokat tartalmazó jogszabályoknak való megfelelés


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt szigorúan az alkalmazandó összes jogszabállyal, határozattal és szabályzattal összhangban és olyan módon használhatja, hogy az Office Store Bt. kizárólagos megítélése szerint ne tüntesse fel kedvezőtlen színben az Office Store Bt. jó hírnevét, és nem tesz olyasmit, aminek következtében az Office Store Bt. a rá vonatkozó jogszabályokat, határozatokat és szabályzatokat megsértené. Az Office Store Bt. és a weboldal székhelye a Magyar Köztársaság. A Magyar Köztársaság és egyes más országok ellenőrzik a termékek és szolgáltatások kivitelét.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy betart minden ilyen vonatkozó korlátozást, és nem exportál vagy reexportál tartalmat (beleértve a szoftvereket vagy szolgáltatásokat) olyan országokba vagy személyeknek, akiknek az tilos a Magyar Köztársaság joga vagy más alkalmazandó exportkorlátozó jogszabályok vagy határozatok értelmében. Ha a Felhasználó eléri és letölti a tartalmat (beleértve a szoftvert vagy szolgáltatásokat) vagy az információt, kijelenti, hogy nem tartózkodik olyan országban, amelybe az ilyen kivitel tilos, illetve nem olyan személy vagy jogalany, akinek számára az ilyen kivitel tilos. Kizárólag a Felhasználó felel a Felhasználó országának jogszabályai és a tartalom (beleértve a szoftvereket és a szolgáltatások) importjára, exportjára és reexportjára vonatkozó jogszabályok betartásáért.

14. Joghatóság


A FELHASZNÁLÓ A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY MAGYARORSZÁGI BÍRÓSÁG ELŐTT KELL MEGINDÍTANI MINDEN OLYAN ELJÁRÁST, AMELY A WEBOLDAL, A OFFICE STORE -RENDSZEREK, AZ -INFORMÁCIÓK, A -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A -TARTALOM FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDIK, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ILYEN ELJÁRÁSOKBAN ELJÁRÓ BÍRÓSÁG MEGHATÁROZÁSA TEKINTETÉBEN MINDEN MOST VAGY KÉSŐBB ELŐTERJESZTHETŐ KIFOGÁSRÓL. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBOLDAL, AZ OFFICE STORE -RENDSZEREK, AZ -INFORMÁCIÓK, A -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/VAGY A -TARTALOM FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ IGÉNYT VAGY KERESETI KÉRELMET AZ ILYEN IGÉNY VAGY KÉRELEM FELMERÜLÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVEN BELÜL KELL ELŐTERJESZTENI.

15. Irányadó jog és a megállapodás nyelve


E használati feltételekre a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a Magyarországi törvények vonatkoznak. A használati szerződés irányadó nyelve - a jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben - a magyar nyelv. Az Ügyfélnek átadott minden fordítás kizárólag az Ügyfél kényelmét szolgálja, és az Ügyfél a magyar változatot megtekintheti az oldal alján a magyar hivatkozás kiválasztásával, és ezt követően a lap alján a weboldal használati feltételeire kattintással.

16. Általános rendelkezések


A Felhasználó nem engedményezheti a használati feltételeket, a használati feltételek alapján fennálló érdekeltségeit, jogait vagy kötelezettségeit. Ha e megállapodás bármely rendelkezését bármely, joghatósággal rendelkező illetékes bíróság érvénytelennek találja, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes egészében hatályban maradnak és érvényesíthetők. A használati feltételek bármely feltételéről történő lemondás nem jelenti az ilyen feltételről vagy más feltételről való folyamatos lemondást.

17. Írásbeli dokumentum


A Felhasználó megőrizheti e használati feltételek nyomtatott példányát saját nyilvántartásai számára, és lemond minden olyan egyéb követelésről, hogy a használati feltételeket írásbeli dokumentum formájában bizonyítsák.

18. Teljes megállapodás


A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ OFFICE STORE BT. KÖZÖTT LÉTREJÖTT, KÜLÖN LICENC-, SZOLGÁLTATÁSI VAGY MÁS ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSBAN, VAGY AZ OFFICE STORE BT.-NEK A FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ÚTMUTATÓJÁBAN VAGY AZ OFFICE STORE BT. DÍJTÁBLÁZATÁBAN SZEREPLŐ KIFEJEZETT ELŐÍRÁSOK KIVÉTELÉVEL EZEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK KÉPEZIK A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ OFFICE STORE BT. KÖZÖTTI TELJES MEGÁLLAPODÁST A WEBOLDAL ÉS AZ OFFICE STORE -RENDSZEREK, VALAMINT AZ AZOKON TALÁLHATÓ MINDEN SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ ÉS TARTALOM HASZNÁLATA VONATKOZÁSÁBAN, ÉS HATÁLYTALANÍTANAK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MINDEN TÁRGYALÁST, ÉRTESÍTÉST, MEGBESZÉLÉST ÉS MEGÁLLAPODÁST.

19. Ügyfélszolgálat


A weboldallal kapcsolatos kérdéseket vagy észrevételeket az Office Store Bt. ügyfélszolgálatához lehet benyújtani.

Petőfi Sándor utca 48.
Újlengyel
2724 Pest
Magyarország